ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียน ณ​ ดรุณ

โรงเรียน ณ ดรุณ คือโรงเรียนไทยแนวใหม่ที่พร้อมเปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกด้าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและมีความสุข เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมก้าวสู่โลกสากลอย่างมั่นคง

ภารกิจของเรา คือ การจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน ทั้งการคัดเลือกหลักสูตรที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ กิจกรรมสร้างสรรค์และเสริมสร้างทักษะ การเฟ้นหานักวิชาการและคณาจารย์ที่มีความสามารถในการสอน ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์พร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถและความถนัดแตกต่างกัน ดังนั้นหน้าที่ของครูผู้สอน คือ ต้องเข้าใจนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนติดตามเฝ้าสังเกตุ และพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้เด่นชัดสูงสุด

เรามั่นใจในหลักสูตรที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ กระบวนการสอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ตามแบบฉบับโรงเรียนไทยแนวใหม่ ที่มุ่งเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด ให้ลูกรักของคุณได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์และสุขใจ

เด็กคือความบริสุทธิ์ที่พร้อมจะซึมซับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็ก เพื่อให้สิ่งที่เขาได้รับนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์สูงสุด

– รพี โคเรชก้า ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ณ ดรุณ

ระดับการศึกษา

อนุบาล

อนุบาล

ปฐมวัย… พลังแห่งความพร้อม โรงเรียน ณ ดรุณ ในชั้นอนุบาล เชื่อมั่นว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดี โดยการเรียนรู้ผ่านบรรยากาศที่มีความสุขคล้ายที่บ้าน หลีกเลี่ยงการสร้างความกดดันในการเรียนรู้ของเด็กๆ เราจึงตระเตรียมความพร้อมทุกด้าน นอกเหนือจากความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ เรายังเน้นการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

รายละเอียด
ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

วัยประถม… เรียนคิด สนุกค้น เด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษาของ ณ ดรุณ จะได้รับการเรียนรู้จากแบบเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมวิชาการของทางโรงเรียนให้เหมาะสมกับวัย และกระตุ้นให้เกิดความสนุกในการเรียนรู้ ตามเนื้อหาวิชาการของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรจากต่างประเทศ ที่ผสมผสานกันอย่างสมดุล

รายละเอียด