ปฐมวัย…
พลังแห่งความพร้อม

โรงเรียน ณ ดรุณ ในชั้นอนุบาล เชื่อมั่นว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดี โดยการเรียนรู้ผ่านบรรยากาศที่มีความสุขคล้ายที่บ้าน หลีกเลี่ยงการสร้างความกดดันในการเรียนรู้ของเด็กๆ เราจึงตระเตรียมความพร้อมทุกด้าน

 

นอกเหนือจากความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ เรายังเน้นการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง มีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และฉลาดแตกฉาน โดยจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก โดยได้นำวิธีการของ Reggio Project Approach จากประเทศอิตาลีมาปรับใช้นอกจากนี้ เด็กๆจะได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่าน มีความตื่นเต้นอยากที่จะเขียน เพื่อแสดงความคิดหรือจินตนาการของตนอย่างอิสระ มีพัฒนาการเชิงวิชาการที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 และเมื่อมีความพร้อม การเรียนรู้ในระดับชั้นสูงขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

“เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ เด็กนักเรียนจึงมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น และได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและเหมาะกับวัย เพราะเด็กมีสิทธิ์ที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาเข้าใจ”