การเรียนรู้ในระดับเตรียมอนุบาลจะเป็นการนำหลักสูตรของอนุบาลมาปรับให้ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อม เสริมพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การเข้ากลุ่มสังคมกับผู้อื่นในวัยเดียวกัน การช่วยเหลือตัวเอง มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกวัน นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายอย่างเช่น ฟังนิทาน ศิลปะ ทดลองวิทยาศาสตร์ เล่นบทบาทสมมุติ เต้นประกอบเพลง ดนตรีสำหรับเด็ก ทำอาหาร เล่นทราย และออกกำลังกายกลางแจ้ง

 

Nursery-English Class

 

Our nursery class is aimed at familiarizing the children with basic vocabulary, which will be the building blocks of their future English skills. We begin each class with greetings and actions, which are introduced through songs. We also learn about shapes, colors, animals, and food. As the year progresses new vocabularies are continuously being added in a fun and creative atmosphere.

 

The new vocabulary is learned using different activities and a variety of colorful and fun props and toys. Topics explored in Nursery: Farm animals, body parts, transportation, shapes, colors, actions, food/fruit.