หลังจากที่เด็กๆได้สนุกกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของเสียงกับพยัณชนะแล้วในชั้น อนุบาล 1 เด็กๆก็จะมาต่อยอดการเรียนรู้โดยการผสมเสียงพยัณชนะกับสระเดี่ยว ในชั้นอนุบาล 2 และเริ่มหัดอ่านเป็นคำนอกจากนี้เด็กๆจะฝึกฟังเสียงสัมผัส คำคล้องจอง อ่านคำกลอน หาคำที่หนูรู้จัก กิจกรรมเหล่านี้จะเสริมสร้างให้เด็ก มีความมั่นใจ และอยากที่จะอ่านเด็กๆสนุกกับการอ่านคำคล้องจอง และวาดภาพประกอบเด็กๆอนุบาล 2 จะรู้จักค่าของตัวเลข 1-20 จากการนับของจริงที่อยู่รอบตัว และเรียนรู้การบวกและ ลบเลขจากสิ่งของและรูปภาพต่างๆ เด็กๆจะฝึกนับเลข จากการร้อยลูกปัดและนับเพิ่มที่ละสิบจากเม็ดถั่วในกระปุกจนถึง 100 เปรียบเทียบจำนวนตัวเลขโดยใช้สัญลักษณ์ < > = และ = นอกจากนี้เด็กๆจะ จำแนก (sorting) จัดหมวดหมู่ (classifying) และถอดรูปกระบวนแบบ (searching forpatterns) เมื่อจบอนุบาลสองเด็กๆจะสามารถตีความจากรูปธรรมเป็นสัญลักษณ์ได้ ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะพัฒนามากขึ้นในชั้นอนุบาล 3

 

เลขคู่ เลขคี่

 

นั่งเครื่องบินไปเที่ยวกันเถอะ

 

เครื่องบินลำนี้นั่งได้กี่คน _________

 

ฉันนั่งเป็นคนที่ __________

 

เด็กอนุบาล 2 จะเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยการทดลองซึ่งเป็นกระบวนการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สำคัญที่เด็กๆจะฝึกออกแบบคำถามที่สงสัย ฝึกตั้งสมมุติฐาน จากนั้นทำการทดลองและสำรวจตรวจสอบความคิดนั้นโดยวิธีวิทยาศาสตร์ จากนั้นจะสรุปร่วมกันโดยให้เด็กพูดอธิบายในสิ่งที่เขาคิดและได้ลงมือทำ

 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบ Discovery Learning Process

สรุปความรู้เพื่อเก็บเป็นความจำสำหรับตนเอง

แสวงหาข้อมูลเพื่อสร้างความรู้

กระบวนการกระตุ้นความอยากรู้

 

ยีสต์

อุปกรณ์

 • ลูกโป่ง
 • ยีสต์ 3 ช้อนชา
 • น้ำตาล 2 ช้อนชา
 • น้ำอุ่น
 • ขวดปากแคบ
 • น้ำตาล 2 ช้อนชา
 • ขวดปากแคบ

 

วิธีทำ

  1. 1. เติมน้ำตาลและยีสต์ลงไปในขวดปากแคบ รินน้ำอุ่นตามลงไป
  1. 2. สวมลูกโป่งเข้ากับปากขวด
  1. 3. ในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาจะเกิดฟองเดือดปุดๆ ในขวด ลูกโป่งพองโตขึ้นช้าๆ

 

ความคิดเด็ก

อัญญา: ลูกโป่งจะมีอากาศเข้าไปและจะแตก

พู: ลูกโป่งจะแตกเพราะมีความร้อน

เอิร์ธ: ลูกโป่งจะพองตัวขึ้น

เอมิ: ลูกโป่งจะพองขึ้นเรื่อยๆ จนแตก

อากิ: ลูกโป่งจะแตกเพราะมันโตเกินไป

ณิลัน: น้ำร้อนในขวดดันทำให้ลูกโป่งแตก

ซัน: ยีสต์กับน้ำตาลทำให้ลูกโป่งพอง

พี:ลูกโป่งจะมีอากาศเข้าไปอยู่รวมกับไอความร้อนในขวด

โมเน่: ลูกโป่งจะพองและก็แตก

ปั้น: ยีสต์จะทำให้ลูกโป่งพองขึ้น

เอริกะ: ลูกโป่งจะแตก

 

English K2

Na Daroon School K2 English program focuses on children being actively engaged in acquiring and constructing their own understanding of how oral and written language works. The learning experiences provide children with many opportunities to listen and speak, read and write. They participate in activities such as songs, games and various projects that are based on the “letter of the week”. At this level, children are more confident and familiar with the relationship between the symbols and sounds of the language. They continue to expand their vocabulary words through singing songs, listening to stories, working on different tasks, and role-playing.

 

M Week

Children made “mirror” out of cardboard and tinfoil. They recite the poem “I have two eyes so I can see. I look in the mirror and I see me.” This poem is easy for children to say which help increase their confidence in reading.

 

Class Structure

Our K2 class begins with a variety of greetings as well giving the children an opportunity to discuss how they are doing, of any trips or outings they have been on or any upcoming plans. The children slowly start forming small sentences as the year progresses. As the children become more comfortable with their vocabulary they start adding adjectives, adding days of the weeks all helping to build the length of the sentences and ultimately building conversation skills. Proper sentence structure or participation from all students is expected as this is an exercise in building confidence and creativity. Weekly art projects, story time, class projects, songs and work sheets are often times related to the “letter of the week” or one of the broader subjects we ar learning. The children are given the opportunity to practice printing the letters but mastering the alphabet is not a requirement for K2.

Main topics explored in K2: Insects, farm animals, body parts, weather, transportation, family, feelings and emotions, shapes, colors, actions, fruit and vegetables, dishes, occupations.