ปฐมวัย…
พลังแห่งความพร้อม

ในช่วงชั้นอนุบาล โรงเรียน ณ ดรุณ เชื่อมั่นว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดี โดยการเรียนรู้ผ่านบรรยากาศที่ มีความสุขคล้ายที่บ้าน หลีกเลี่ยงการสร้างความกดดันในการเรียนรู้ของเด็กๆ เราจึงตระเตรียมความพร้อม ทุกด้าน นอกเหนือจากความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ เรายังเน้นการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิด ความคิด สร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง มีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และฉลาดแตกฉาน โดยจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก โดยได้นำวิธีการของ Reggio Project Approach จากประเทศอิตาลี มาปรับใช้ แต่ละโครงการ ( Project ) จะแยกย่อยไปสู่กิจกรรม ซึ่งกระตุ้นให้เด็กได้เกิดความคิด ได้อภิปรายโต้แย้งอย่างมีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหา และรู้จักทำงานกลุ่ม ในห้องเรียนทุกห้องจะมีมุมต่างๆ ให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น มุมหนูอยากรู้ มุมศิลปะ มุมบ้าน มุมภาษา มุมคณิตศาสตร์ เป็นต้น เด็กๆแต่ละคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมตามมุมต่างๆ อย่างทั่วถึง

 

โรงเรียน ณ ดรุณ เชื่อมั่นว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดี แฟ้มงาน ( Portfolio ) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นี้ โดยการเรียนรู้ผ่านบรรยากาศที่มีความสุขและสร้างสรรค์ เด็กๆจะนำพอร์ทฟอลิโอกลับบ้านทุกสัปดาห์ โรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน โปรดช่วยกันบ่มสร้างความรักที่จะเรียนรู้ และสร้าง บรรยากาศผ่อนคลายที่บ้าน หลีกเลี่ยงการสร้างความกดดันในการเรียนรู้ของเด็ก ให้ความร่วมมือและทบทวน งานกับเด็กๆทุกอาทิตย์ ที่เด็กนำพอร์ทฟอลิโอกลับบ้านตลอดจน ส่งพอร์ทฟอลิโอคืนครูทุกวันจันทร์ เพื่อเด็กๆ จะสามารถทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้ เด็กๆจะได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่าน มีความตื่นเต้นอยากที่จะเขียนเพื่อแสดงความคิด หรือจินตนาการของตนอย่างอิสระ มีพัฒนาการเชิงวิชาการที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 และเมื่อมีความพร้อม การเรียนรู้ในระดับชั้นสูงขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป