มนัญญา พาเจริญ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

“ตั้งใจที่จะเป็นครูตั้งแต่เด็กๆ จึงเลือกศึกษา เพราะว่าชอบเด็กๆ และอยากถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับเขา” ครูมนัญญาบอกว่า การที่ได้ทำงานที่ตนเองรักนั้น ทำให้ชีวิตมีความสนุก และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค้นหาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มใจ ครูมนัญญา ประทับใจในตัวเด็กๆ ตรงที่เด็กๆ นั้นมีความสดใสน่ารัก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต ล้วนแต่มีความคิดสร้างสรรค์ดี

 


รุ่งโรจน์ เย็นเปี่ยม

วิทยาศาสตร์

“การเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเปลี่ยนได้ตลอด ไม่มีอะไรถูกต้องเสมอไป บางครั้งการทดลองผิดพลาดจากความเป็นจริง เราจึงต้องสร้างทัศนคติที่ดี ไม่ยึดติดกับข้อมูลเก่า หากแต่ว่าต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ เพราะ การศึกษาดิ้นได้ตลอดเวลา” ครูรุ่งโรจน์ยังกล่าวว่า การปลูกฝังสิ่งต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ทั้งการรักการอ่าน ความรับผิดชอบและระเบียบวินัย ก็เหมือนกับเป็นโมเลกุล ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้ด้วยตัวเอง

 


วิภาพรรณ กฐินสมิต

ภาษาไทย

“พอเรียนจบก็ทำงานเป็นครู เมื่อได้เข้ามาสัมผัส ก็ยิ่งทำให้เรารักวิชาชีพนี้ เพราะการที่ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับเด็กๆ ทำให้สนุกสนานไปด้วย” ครูวิภาพรรณยังเชื่อว่า การที่ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของความเป็นครูที่ดีในการจัดการเรียนการสอน จะช่วยให้พัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น และยังอยากส่งเสริมให้เด็กๆ มีเจตนคติที่ดีต่อการเรียน โรงเรียน และเพื่อนๆ

 


สิรินทร์ญา นิ่มนวล

ศิลปะ

“นอกจากที่คุณพ่อและคุณอาเป็นครูแล้ว ยังได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ไปช่วยคุณอาสอนศิลปะสมัยเรียนมหาวิทยาลัย จึงทำให้มาเป็นครู” และครูสิรินทร์ญา ก็ได้มีความสุขกับการมองดูความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้เห็นจินตนาการของพวกเขา โดยเฉพาะที่ ณ ดรุณ ซึ่งเน้นการส่งเสริมความคิดและจินตนาการในทุกๆ รายวิชา จึงคล้ายกับว่า บรรยากาศของที่นี่ รายล้อมไปด้วยงานศิลปะ

 


เณริศา โคเรชก้า

นักเขียน

“เป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้ว ดังนั้น ทุกครั้งที่เข้าไปสอนเด็กๆ จะคิดเสมอว่า ทำอย่างไรให้สิ่งที่สอนนั้นน่าสนใจ เพราะถ้าเราสอนอย่างสนุก ทั้งตัวเราและเด็กๆ ก็จะสนุกกับห้องเรียนไปด้วยกัน” ครูเณริศายังชอบที่จะตั้งวงสนทนากับเด็กๆ เพื่อแชร์ความคิดเห็นกันว่า คิดอย่างไร จากนั้นจึงมาสรุปกัน นอกจากนี้ ครูเณริศายังอยากให้เด็กๆ รักการอ่าน พกหนังสือติดตัวจนเป็นนิสัย เพราะจะช่วยให้ขอบเขตของความรู้กว้างขึ้น และรู้จักสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้านก่อนที่จะสรุปว่ามีทัศนคติอย่างไรต่อสิ่งที่อ่านนั้น

 


โกสินทร์ หินกลาง

สังคมศึกษา

“ชอบทัศนศึกษา และการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพราะเด็กจะได้เห็นและได้สัมผัสของจริง” เป็นสิ่งที่ครูโกสินทร์ชอบในระบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ความน่ารักสมวัย การพูดจาที่เรียบร้อยน่าฟังของเด็กนักเรียน ณ ดรุณ ทำให้ครูโกสินทร์ประทับใจและอยากเห็นนักเรียนเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

 


จรรยา เบลลอน

Grammar

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปริญญาโืท Teaching English as a Foreign Language ธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ สอน Grammar ป.1 – ป. 6 เป็นเวลา 9 ปี
สอน Phonics อนุบาล 2 และ อนุบาล 3 เป็นเวลา 8 ปี
ทำงานที่ ณ ดรุณ ทั้งหมด 9 ปี