ได้เวลาเตรียมตัวออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยหาความรู้เกี่ยวกับจังหวัดต่างๆในประเทศของเราไปกับ กิจกรรม Tourist day ประจำปีการศึกษา 2017  แล้วนะคะ

     กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบูรณาการวิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนของเราได้รู้จัก ภูมิศาสตร์ สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่มีอยู่ในประเทศไทย

     การเดินทางครั้งนี้ไม่ต้องจัดกระเป๋าเดินทางแต่ นักเรียนทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้

             -นักเรียน ป.1-ป.3 เตรียมตัวเป็นนักท่องเที่ยว

            -นักเรียน ป.4-ป.5 เตรียมพร้อมในการหาข้อมูลของจังหวัดที่ตนเองสนใจ มานำเสนอให้น้องประถม 1-3  ได้เรียนรู้ได้ความรู้อย่างสนุกสนาน

            -นักเรียน ป.6 เป็น ไกด์ กิตติมศักดิ์ในการพานักท่องเที่ยวออกเดินทางหาความรู้ตามฐานต่างๆในโรงเรียนของเรา