กิจกรรม ณ ดรุณ ชวนอ่านได้จัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี เพราะการอ่านเป็นทักษะที่เด็กๆต้องหมั่นฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ การอ่านจะเปิดโลกทรรศน์และมุมมองใหม่ให้กับผู้อ่าน หนังสือแต่ละประเภทล้วนให้ความรู้และข้อมูลที่แตกต่างกัน ทุกคนสามารถแสวงหาความรู้รอบตัวได้ตลอดเวลาหากเป็นนักอ่านที่ดี 

ตลอดสัปดาห์ของกิจกรรมนี้ มีกิจกรรมย่อยที่ส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆมากมาย

วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ ณ ดรุณ ชวนอ่าน นักเรียนต้องเลือกสวมบทบาทสมมุติเป็นตัวละครที่ตนเองชอบมาเดิน พาเหรด นำเสนอเหตุผล ทำไมจึงเลือกเขาเหล่านั้นมาแต่งตัวให้ผู้ปกครองและเพื่อนๆได้รู้จักตัวละครที่ชอบ