โรงเรียนของเราจัดพิธีไหว้ครูขึ้นทุกปี นักเรียนทุกคนของโรงเรียนจะได้ร่วมพิธีการสำคัญเพื่อแสดงความเคารพและมอบตัวเป็นลูกศิษย์กับครูประจำชั้น เป็นความผูกพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ประเพณีการไหว้ครูนั้นมีมาตั้งแต่อดีต เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เด็กๆควรได้เรียนรู้และสืบทอดไว้ให้อยู่ต่อไป

 

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่