ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียน ณ​ ดรุณ

โรงเรียน ณ ดรุณ คือโรงเรียนไทยแนวใหม่ที่พร้อมเปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกด้าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและมีความสุข เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมก้าวสู่โลกสากลอย่างมั่นคง

ภารกิจของเรา คือ การจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน ทั้งการคัดเลือกหลักสูตรที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ กิจกรรมสร้างสรรค์และเสริมสร้างทักษะ การเฟ้นหานักวิชาการและคณาจารย์ที่มีความสามารถในการสอน ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์พร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถและความถนัดแตกต่างกัน ดังนั้นหน้าที่ของครูผู้สอน คือ ต้องเข้าใจนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนติดตามเฝ้าสังเกตุ และพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้เด่นชัดสูงสุด

เรามั่นใจในหลักสูตรที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ กระบวนการสอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ตามแบบฉบับโรงเรียนไทยแนวใหม่ ที่มุ่งเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด ให้ลูกรักของคุณได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์และสุขใจ

เด็กคือความบริสุทธิ์ที่พร้อมจะซึมซับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็ก เพื่อให้สิ่งที่เขาได้รับนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์สูงสุด

– รพี โคเรชก้า ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ณ ดรุณ

News & Latest Update

  • โปรแกรมการเรียนช่วงเดือนตุลาคม 2558 อนุบาล, ประถม


  • ยินดีกับ ด.ช.พรูรัก ธรรมวิญญา นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็มวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบ O-NET ปีนี้


  • เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล - ประถม ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2559